TOFOGLIFLOZIN CAS 1201913-82-7

TOFOGLIFLOZIN CAS 1201913-82-7

1201913-82-7,TOFOGLIFLOZIN,(1S,3’R,4’S,5’S,6’R)-6-[(4-Ethylphenyl)methyl]-3′,4′,5′,6′-tetrahydro-6′-(hydroxymethyl)spiro[isobenzofuran-1(3H),2′-[2H]pyran]-3′,4′,5′-triolhydrate(1:1);Tofogliflozinhydrate(1:1);Tofogliflozin(hydrate);TofogliflozinMonohydrate