Phenylephrinehydrochloride CAS 61-76-7

Phenylephrinehydrochloride CAS 61-76-7

61-76-7,Phenylephrinehydrochloride,(-)-3-[1(R)-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenolhydrochloride;PhenylephrineHydrochloride(200mg);PHENYLEPHRINEHCLBP((R)-3-HYDROXY-ALPHA-(METHYLAMINO)METHYL]BENZENEMETHANOLHYDROCHLORIDE);)-3-Hydroxy-¦Á-(methylaminomethyl)benzylalcoholhydrochloride(R)-(PhenylephringHydrochloride(R)-((-)-alpha-hydroxy-beta-(methylamino)ethyl-alpha-(3-hydroxybenzene)hydrochlor;1-m-hydroxy-alpha-(methylaminomethyl)benzylalcoholhydrochloride;3-hydroxy-alpha-((methylamino)methyl)-,hydrochloride,(-)-benzenemethano