Sofosbuvir CAS 1190307-88-0

Sofosbuvir CAS 1190307-88-0

1190307-88-0,Sofosbuvir,GS-7977;N-[[P(S),2’R]-2′-Deoxy-2′-fluoro-2′-methyl-P-phenyl-5′-uridylyl]-L-alanine 1-methylethyl ester;PSI 7977;sofosbuvir;GS-7977/sofosbuvir;sofosbuvir, PSI7977;(S)-isopropyl 2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyriMidin-1(2H)-yl)-4-fluoro-3-hydroxy-4-Methyltetrahydrofuran-2-yl)Methoxy)(phenoxy)phosphoryl)aMino)propanoate;PSI-7977 Discontinued

Sofosbuvir CAS 1190307-88-0

Sofosbuvir CAS 1190307-88-0

1190307-88-0,Sofosbuvir,GS-7977;N-[[P(S),2’R]-2′-Deoxy-2′-fluoro-2′-methyl-P-phenyl-5′-uridylyl]-L-alanine 1-methylethyl ester;PSI 7977;sofosbuvir;GS-7977/sofosbuvir;sofosbuvir, PSI7977;(S)-isopropyl 2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyriMidin-1(2H)-yl)-4-fluoro-3-hydroxy-4-Methyltetrahydrofuran-2-yl)Methoxy)(phenoxy)phosphoryl)aMino)propanoate;PSI-7977 Discontinued